Сайтът ни преустановява оперативната си дейност. Ако искате да поръчате Bionime или Prolife, обадете се на 0888 90 76 83 / за CodeFree и Freestyle - 088 77 07 553 или друг доставчик по вашия избор!

test-lenti.com

Политика за защита на личните данни

Сайтът ни не извършва оперативна дейност, моля да не го ползвате. Благодарим за разбирането!

Настоящата политика за защита на личните данни следва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 27 април 2016 за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и описва как ние събираме, обработваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на сайта ни. Тази политика е неразделна част от Общите условия за ползване на сайта.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни! Използвайки услугите на нашия сайт (включително но не само регистриране на акаунта, поръчка на стоки), Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни, моля, не ни ги предоставяйте!

Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до определени функции на сайта.

В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора на лични данни; необходимост за изпълнение на договор и др.

Контролният орган по отношение на защитата на лични данни е Комисията за защита на личните данни.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, свържете се с нас на имейл/адрес, посочени в страницата «Свържете се с нас».


Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице (например но не само, имената, телефонен номер или имейл). Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за целите, за които са предоставени и предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за защита на лични данни. Личните Ви данни се съхраняват в рамките на срока на функциониране на сайта test-lenti.com или до момента, когато поискате да се възползвате от правото си «да бъдете забравени» (което събитие настъпи по-рано). 

test-lenti.com полага дължимата грижа и отговаря за защита на данните на Ползвателя, станали му известни по повод използването на сайта от него, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.


Типове на лични данни, които събираме, и цели на тяхната обработка


  • за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки, събираме следните данни:

имената, пощенски адрес, телефонен номер, email.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба!

Когато купувате стоки от нас, Вие се съгласявате, че при сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на куриерска или трансопортна фирма, за целите на осъществяването на доставката. 


  • за да предоставим възможността на регистрацията на акаунта в сайта и на създаване на потребителски профил, събираме следните данни:

имената, пощенски адрес, телефонен номер, email.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

С регистрацията си в нашия сайт Вие давате съгласието си личните ви данни да се използват за целите на бъдещо сключване на договор за продажба на разстояние.

Възможно е периодично да използваме тези лични данни, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.


  • в случай, че сте заявили съгласие да Ви изпращаме по email или смс интересна информация, информация за акции, електронни писма, бюлетини и други рекламни и/или информационни съобщения, събираме следните данни:

имената, телефонен номер, email.


  • В случай, че сте заявили съгласие да Ви поканим да участвате в томбола или в друго събитие, за да администрираме тези активности, събираме следните данни: 

имената, пощенски адрес, телефонен номер, email.


Защита на личните данни

Ние взимаме предпазни мерки, включващи административни, технически и физически такива, за да защитим личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, включително, но не само:

Ние използваме SLL сертификат за защита на информацията при нейното пренасяне от Вас към сървъра ни. Информацията се криптира и може да се дешифрира само от получателя й с помощта на ключ: по такъв начин ние пазим информацията от използването й от трети страни.

Всички служители на test-lenti.com, които обработват Вашата лична информация, са подписали споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация, с които се гарантира използването на Вашата информация само за целите на изпълнението на тяхната работа.


Важно да знаете

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити (да се възползвате от „правото да бъдеш забравен“), изпратете искане с имейл до test-lenti.com@gmail.com

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. 

Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Бисквитки

Ние изпозваме бисквитките (или Cookies) за подобряване услугите на сайта ни, които Ви предоставяме. Ако искате Вашия интернет браузър да не запамятява бисквитките или да изтрие запаметените такива, моля настройте Вашият браузър. В случай, че решите да спрете съхраняване на бисквитките или да забраните запаметяването им, е възможно да се наруши възможността да ползвате в пълен обем test-lenti.com. 

Във всеки един момент можете да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.