Сайтът ни преустановява оперативната си дейност. Ако искате да поръчате Bionime или Prolife, обадете се на 0888 90 76 83 / за CodeFree и Freestyle - 088 77 07 553 или друг доставчик по вашия избор!

test-lenti.com

Общи условия за ползване на сайта test-lenti.com

Сайтът ни не извършва оперативна дейност, моля да не го ползвате. Благодарим за разбирането!

Моля прочетете настоящите Общи условия за ползване на сайта (наречени нататък «Общи условия») преди да използвате сайта test-lenti.com!

Ако не сте навършили 18 години, моля не използвайте сайта test-lenti.com без предоставяне на изрично писмено разрешение, подписано от родител или настойник. Използването на сайта без такова разрешение нарушава настоящите «Общи условия»; test-lenti.com не носи отговорност за каквито и да било последици от това нарушение на «Общите условия» от Ваша страна. 

С използването на сайта test-lenti.com (с изключение на страниците на настоящите "Общи условия за ползване на сайта" и техните неразделни части) Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите «Общи условия» и също така давате съгласие за събиране, обработване и съхраняване от test-lenti.com на предоставените от Вас лични данни и за тяхното използване за целите на сайта. Типове на данните, които събираме, начина на тяхното съхраняване и защита,  целите, за които ги използваме, можете да видите в раздела «Политика за защита на лични данни», който е неразделна част от настоящите «Общи условия» и отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни. 

Ако не сте съгласни с посоченото или не давате Вашето съгласие за обвързване от «Общите условия», моля не използвайте този сайт и не влизайте в обусловени от него правоотношения.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с използването на сайта test-lenti.com, свържете се с нас на телефон/имейл/адрес, посочени в страницата «Свържете се с нас».


Предмет

Настоящите «Общи условия» представляват едновременно (1) правила и условия за отношенията между test-lenti.com, наречен нататък Магазин и ползвателите, заредили сайта test-lenti.com, наречени нататък Ползватели, и (2) договор за покупко-продажба на разтояние през test-lenti.com.


Основни дефиниции

Вие заявявате, че сте съгласни с дефинициите на следните термини:

«Онлайн Магазин», «Магазин», «ние» означава test-lenti.com със адрес на управление ... и адрес за контакт ..., тел: ..., email: ..., администратор на онлайн магазина на https://test-lenti.com 

"Сайт" означава интернет сайт и виртуален магазин на адрес https://test-lenti.com, даващ възможността за закупуване на стоки през интернет и администриран от test-lenti.com.

"Акаунт", «Профил», «Потребителски профил» означава обособен акаунт, регистриран от Ползвателя на https://test-lenti.com и съдържащ информация за Ползвателя; тази информация се изисква, събира се, обработва се и се съхранява от Магазин съгласно Политиката за лични данни и съобразно действащото законодателство.

«Парола» означава код от букви, цифри и/или знаци, осигуряващ достъпа до акаунта и индивидуализиращ Потребителя заедно с неговото име на акаунта. 

"Ползвател" означава всяко лице, достигнало до страница на сайта https://test-lenti.com и ползващо функционалностите на сайта.

"Лични данни" означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (ЗЗЛД).


Регистрация

Всички ползватели могат да разглеждат материалите, които са публикувани в този сайт, без регистрация. За ползването на определени полезни функционалности на сайта (например, участие в промоционални програми или абониране) е необходима регистрация. Вие можете да регистрирате акаунт с парола през регистрационната форма, само ако сте навършили 18 години, като регистрацията е безплатна. След като се регистрирате успешно, имате възможност да коригирате Вашите данни в профила или да го изтриете напълно. Пазаруването е възможно с и без регистрация, като във втория случай Вашите лични данни се събират и обработват само за целите на изпълнение на конкретна поръчка, ако не сте заявили желанието си да участвате и в други активности, предлагани от нас.   


Стоки и цени

Вие можете да закупите от test-lenti.com стоките, които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата. Някои от продуктите и услугите, за които се съдържа информация на сайта, може да не се предлагат и да не са налични в момента. За повече информация за наличните продукти можете да се свържете с нас чрез посочените в раздел „Свържете се с нас” адрес и телефон.

Всички представени на сайта цени са в български лева и са валидни само към момента на публикуването им, като запазваме правото си да ги променяме без предупреждение и по всяко време. Цените по потвърдени от нашия оператор онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Цените включват всички данъци и такси, без стойността на разходите за доставка и разходите по наложен платеж. В случай, че такива се дължат, те са посочени в раздел Плащане и Доставка. 

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Магазинът има право да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.

Договор за изпълнение на поръчката и плащане

Можете да поръчвате от сайта само ако сте приели «Общите условия». 

Договорът за продажба се счита за сключен след потвърждаване на Вашата поръчка от страна на test-lenti.com. Потвърждаването се извършва на предоставената от Вас електронна поща или номер на телефона. Плащането по поръчката Ви може да бъде извършено само в български лева чрез наложен платеж (при доставка с куриер или при самостоятелно вземане на стока от офиса на Магазина) или чрез банков превод. 


Доставка и самостоятелно вземане на стоката

Доставка се извършва само до адреси на територията на Република България. Доставката се извършва от куриер само след потвърждаване на поръчката от оператора на test-lenti.com.

Поръчки, потвърдени от Магазина до 13.00 часа в делнични дни, се доставят на следващия работен ден; ако поръчката е потвърдена след 13.00 часа, тя се доставя на по-следващия ден.

Поръчки, потвърдени от Магазина в петък до 12:00 часа се доставят в събота до офис на Speedy или в понеделник до офис на куриера / на вашия адрес..

Поръчки, направени онлайн през уикенда или празнични дни, се обработват от нашия оператор в първия следващ работен ден. 

Важно: тъй като стоките се доставят от външна куриерска фирма, test-lenti.com не носи отговорност за забавянето на доставката по вина на куриера, а също така и за каквито и да било последствия на таково забавяне.

При отсътствие на склад на поръчаните продукти, test-lenti.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни за определени категории продукти, за което информира купувача в момента на потвърждаване на поръчката.

Ако сте посочили непълни или неточни лични данни, включително непълен, неточен или фиктивен адрес, ние не носим отговорност за неизпълнение на поръчката Ви.

Възможните варианти за доставка са описани подробно в раздел Срокове и Доставка.


Преглед на стоката

Нашият куриер ще Ви изчака да отворите и прегледате поръчаните стоки за да се уверите, че те са неповредени при доставката! 

В случай, че констатирате явни недостатъци или липсата на някои части, незабавно информирайте куриера. Моля, изисквайте от куриера да попълни протокол за повредена стока, ако има такава. Ако не направите това, доставената стока се смята за одобрена. Рекламации се извършват по правилата на ЗЗП и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

 

Отказ от сключен договор 

На основание чл. 50 от ЗЗП имате право да се откажете от договора за покупка от онлайн Магазин в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от куриера. Не е необходимо да посочвате причина. За да можете да откажете продукта, необходимо е:

- да върнете на Магазина стоката в ориганалната й и неувредена опаковка;

- да приложите към продукта оригиналната касова бележка/фактура за покупката;

- самата стока трябва да има запазен търговски вид (всички етикети, стикери и др. трябва да са на стоката), в който е получена. Важно: поради хигиеннни причини, използваните стоки, предназначени за лична хигиена и/или включващи консумативи за индивидуална употреба, не могат да се връщат.

Транспортните разходи по връщането на стоката на основание чл. 50 от ЗЗП са за сметка на клиента. Моля, уточнете всички условия за връщане с оператора преди изпращане!


Политика за защита на личните данни 

Настоящата политика за защита на личните данни следва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 27 април 2016 за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и описва как ние събираме, обработваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването й на сайта ни. Тази политика е неразделна част от Общите условия за ползване на сайта.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни! Използвайки услугите на нашия сайт (включително но не само регистриране на акаунта, поръчка на стоки), Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни, моля, не ни ги предоставяйте!

Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до определени функции на сайта.

В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора на лични данни; необходимост за изпълнение на договор и др.

Контролният орган по отношение на защитата на личните данни е Комисията за защита на личните данни.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, свържете се с нас на имейл/адрес, посочени в страницата «Свържете се с нас».


Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице (например но не само, имената, телефонен номер или имейл). Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за целите, за които са предоставени и предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за защита на лични данни. Личните Ви данни се съхраняват в рамките на срока на функциониране на сайта test-lenti.com или до момента, когато поискате да се възползвате от правото си «да бъдете забравени» (което събитие настъпи по-рано). 

test-lenti.com полага дължимата грижа и отговаря за защита на данните на Ползвателя, станали му известни по повод използването на сайта от него, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.


Типове на лични данни, които събираме, и цели на тяхната обработка


  • за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки, събираме следните данни:

имената, пощенски адрес, телефонен номер, email.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба!

Когато купувате стоки от нас, Вие се съгласявате, че при сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, част от личните данни ще бъдат предоставени на куриерска или трансопортна фирма, за целите на осъществяването на доставката. 


  • за да предоставим възможността за регистрацията на акаунта в сайта и на създаване на потребителски профил, събираме следните данни:

имената, пощенски адрес, телефонен номер, email.

Съхраняваме историята на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

С регистрацията си в нашия сайт Вие давате съгласието си личните ви данни да се използват за целите на бъдещо сключване на договор за продажба на разстояние.

Възможно е периодично да използваме тези лични данни, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.


  • в случай, че сте заявили съгласие, за да изпращаме по email или смс интересна информация, информация за акции, електронни писма, бюлетини и други рекламни и/или информационни съобщения, събираме следните данни:

имената, телефонен номер, email.


  • В случай, че сте заявили съгласие, за да Ви поканим да участвате в томбола или в друго събитие и за да администрираме тези активности, събираме следните данни: 

имената, пощенски адрес, телефонен номер, email.


Защита на личните данни

Ние вземаме предпазни мерки, включващи административни, технически и физически такива, за да защитим личните Ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване, включително, но не само:

Ние използваме SLL сертификат за защита на информацията при нейното пренасяне от Вас към сървъра ни. Информацията се криптира и може да се дешифрира само от получателя й с помощта на ключ: по такъв начин ние пазим информацията от изпозването й от трети страни.

Всички служители на test-lenti.com, които обработват Вашата лична информация са подписали споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация, с които се гарантира използването на Вашата информация само за целите на изпълнението на тяхната работа.


Важно да знаете

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити (да се възползвате от „правото да бъдеш забравен“), изпратете искане с имейл до test-lenti.com@gmail.com

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. 

Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Бисквитки

Ние изпозваме бисквитките (или Cookies) за подобряване услугите на сайта ни, които Ви предоставяме. Ако искате Вашия интернет браузър да не запамятява бисквитките или да изтрие запаметените такива, моля настройте Вашият браузър. В случай, че решите да спрете съхраняване на бисквитките или да забраните запаметяването им, е възможно да се наруши възможността да ползвате в пълен обем test-lenti.com. 

Във всеки един момент можете да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитките, както и да ги изтриете. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. 


Авторски права

Не се разрешава материалите на този сайт да се променят, да бъдат копирани или публично разпространявани без разрешение от test-lenti.com.

Всички използвани имена, знаци и символи за продуктите, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Употребата на публикуваните в този сайт текстови и други материали в други сайтове без разрешение от test-lenti.com е забранено. При желание да използвате материали от този сайт, моля свържете се с нас чрез посочените в отдел «Свържете се с нас» адрес или телефон.


Ограничение на отговорността

Съдържанието на този сайт е внимателно подготвено и проверено. Въпреки това, test-lenti.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност в никакъв случай за каквито и да е вреди, включително, вреди, произтекли от използването или невъзможността за използване или резултатите от използване на информацията, предоставена на този сайт. test-lenti.com не отговаря за причинени вреди, пропуснати ползи и възникнали задължения, както и за претенции и искове, предявени във връзка с използването на този сайт и неговотo съдържание от Вас, както и на съдържанието на свързаните с него страници.

Съдържащият се в този сайт материал не е непременно изчерпателен, пълен, точен и актуален и е възможно да съдържа връзки към външни уеб-сайтове, над които test-lenti.com няма контрол и за които test-lenti.com не поема никаква отговорност.

Информацията, която се съдържа в този уеб-сайт и в свързаните с него страници, е обща и не следва да се възприема като правен съвет, към който да се придържате в конкретен случай. Ние не гарантираме, че информацията предоставената в тази страница или в свързаните с нея страници е подходяща за Вашия конкретен случай.

Всички материали, съдържание и данни, посочени в настоящия сайт, включително и в «Общи условия» могат да бъдат променени по всяко време без изрично уведомяване за това на Ползвателя (освен ако промяната не променя съществено правната рамка). test-lenti.com не носи никаква отговорност за съдържанието на уеб-страниците на трети страни, към които може да се осъществи достъп през този сайт.


Други условия

test-lenti.com запазва правото си да прекрати едностранно настоящия договор, да заличи акаунт на Ползвател, както и да забрани използване на сайта от него, без да носи отговорност за каквито и да било претърпени вреди или пропуснати ползи вследствие на това, в следните случаи:

  • при нарушение на някое от условията и/или правилата, включени в настоящите Общи условия, от страна на Ползвателя
  • при съмнения за некоректни действия от страна на Ползвателя спрямо test-lenti.com
  • при съмнения за нарушаване на разпоредби на действащото законодателство
  • в други ситуации, по преценка на test-lenti.com.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


С потвърждаването на Общите условия, Ползвателят на сайта потвърждава приемането и на всяка една неразделната част от тях. С потвърждаването на която и да е от неразделните части към «Общите условия», Ползвателят на сайта потвърждава приемането и на самите «Общи условия».